Regulamin

Regulamin OPEN LIGA BSG "ZIMA 2018/2019"

Regulamin rozgrywek "OPEN LIGA BSG"  rozgrywanej na kortach klubu BAZA SPORT GDYNIA 

 1. Uczestnikami OPEN LIGA BSG mogą zostać zawodnicy posiadający aktywne konto w systemie rozgrwek dostępnym na stronie www.korty.org
 2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 100zł. Cała kwota opłaty wpisowej zostanie przeznaczona przez organizatora na nagrody oraz organizację finałowego turnieju MASTERS na zakończenie rozgrywek.
 3. Do turnieju MASTERS zaprosimy   pierwszych 6-8  zawodników , którzy potwierdzą swój udział w turnieju.
 4. Rozgrywki w ramach ligi trwają do 05 listopada  2018  do 30 kwietnia 2019  . W przypadku nie rozegrania wszystkich spotkań organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania ligi w uzgodnieniu z zawodnikami.
 5. w rozgrywkach ligowych OPEN LIGA BSG obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu sezonu tj. od 05.11.2018 do 30.04.2019. Każdy uczestnik powinien zagrać z każdym uczestnikiem z listy. Jednakże tylko raz z danym graczem w ramach jednego sezonu.
 6. Wyzwań przeciwników należy dokonywać w systemie dostępnym na stronie http://korty.org/liga/baza-sport-gdynia , ponadto każdemu z uczestników ligi zostanie przesłana emailem, lista mailową i telefoniczna do wszystkich uczestników OPEN LIGI BSG. Całość rozgrywek OPEN LIGI BSG będzie można śledzić w Internecie na stronie http://korty.org/liga/bsg/uczestnicy
 7. Zawodnik dokonujący wyzwania przeciwnika na mecz, ma obowiązek w ciągu 24h od zakończenia spotkania wpisania wyniku meczu do systemu rozgrywek dostępnym pod adresem :http://korty.org/liga/bsg lub przesłania wiadomości SMS z wynikiem na nr organizatora : 535 020 090
 8. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się wyłącznie na kortach tenisowych klubu BAZA SPORT GDYNIA zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są 2 sety, każdy do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-break. W przypadku, gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają Super tie-break do 10 punktów.
 9. Zawodnik który dwukrotnie odmówi zagrania spotkania zawodnikowi wyzywającemu , jednocześnie zgadza się na wpisanie walkowera na kożyść wyzywającego.
 10. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z zasadą: zwycięstwo 2/0– (4 pkt.), zwycięstwo 2/1 – (3 pkt.) , zwycięstwo walkower 2/0 – (4 pkt.), porażka 1/2 – (2 pkt.), porażka 0/2 – (1 pkt.), porażka walkower 0/2 – (-1pkt.).
 11. Na każdy mecz należy zarezerwować minimum 2,0h kortu. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry (i braku możliwości jego kontynuacji), decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Jeżeli nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje Organizator.
 12. W przypadku oddania umówionego meczu Walkowerem później niżeli 24h przed wyznaczonym terminem, osoba, która poddała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu.
 13. W przypadku meczy oddanych Walkowerem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany w nowym wspólnie wybranym terminie.
 14. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu używanymi piłkami jest możliwe po obustronnej akceptacji.
 15. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie. Stawki rezerwacji kortów dostępnym na stronie. www.bazasportgdynia.pl 
 16. Dostępność kortów można ustalić telefonicznie pod nr. Tel. 535 020 090 lub bezpośrednio na stronie http://korty.org/bazasport-gdynia/online
 17. Uczestnik, który przez okres 4 kolejnych tygodni nie rozegrał żadnego meczu zostanie automatycznie wykreślony z listy rozgrywek. 
 18. Turniej MASTERS zostanie rozegrany na zakończenie rozgrywek.
 19. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 20. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz Regulaminem kortów Baza Sport Gdynia i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).
 21. Każdy zgłaszający się uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych pozostałym zawodnikom .
 22. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator.

 

Organizator :

BAZA SPORT GDYNIA

biuro@bazasportgdynia.pl ,

tel. 535 020 090