Archiwum

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów TENES LIGA jest KLUB SPORTOWY TENIS PRUSZKÓW.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Celem rozgrywek jest stworzenie jednej listy rankingowej osób grających w Klubie Tenis Pruszków.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 50 PLN za rozgrywki.
 4. Wpisowe przeznaczone jest w 100% na nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji ligi kobiet i mężczyzn w zależności od ilości zgłoszeń. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń jednej z płci, rozgrywki odbędą się w systemie mieszanym damsko - męskim
 6. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są przez cały czas trwania rozgrywek.
 7. W zależności od liczby zgłoszeń organizator zobowiązuje się do zorganizowania odpowiedniej wielkości oraz ilości grup.
 8. Rozgrywki będą zorganizowane za zasadzie „każdy z każdym” w grupie.
 9. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu ma prawo dołączyć w każdej chwili pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowej.
 10. Nowe osoby będą dodawane go grup na zasadzie losowej w zależności od liczebności grup i kolejności zgłoszeń.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Pierwsza edycja ligi będzie się odbywać w terminie od 02.10.2017 do 15.01.2018.
 2. Rozgrywki odbędą się dwu etapowo:
 3. Pierwszy etap to mecze grupowe, które odbędą się do 15.01.2018
 4. Do tego terminu uczestnicy ligi zobowiązują do rozegrania wszystkich meczy grupowych
 5. Drugi etap to mecze pomiędzy uczestnikami rozgrywek grupowych z poszczególnych grup
 6. W zależności od miejsca zajętego w rozgrywkach grupowych uczestnicy będą rozgrywali mecze z zawodnikami z innych grup zajmującymi odpowiednie miejsca w swoich grupach

I tak pierwszy zawodnik z grupy A będzie grał mecze z zawodnikiem z grupy B.

W przypadku większej ilości grup mecze będą rozgrywane odpowiednio z zawodnikami z innych grup, np. A, B, C … itd.

 1. O miejscu będzie decydowała ilość wygranych meczy
 2. W przypadku takiej samej ilości wygranych meczy decyduje wynik bezpośredniego meczu odbytego w tej fazie pomiędzy zawodnikami
 3. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych pań i panów list rankingowych. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w po zakończeniu obydwu etapów (1 i 2). Termin zostanie podany po zakończeniu etapu 1. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej TENIS Pruszków. Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma puchary, dyplomy oraz nagrody. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać mecze zarówno w pierwszym jak i drugim etapie. Zaliczane są wygrane mecze walkowerem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny na stronie internetowej klubu http://tenispruszkow.pl/liga/

ROZGRYWANIE MECZY

 1. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Klubu Sportowego TENIS PRUSZKÓW do dwóch wygranych setów
 2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 3. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza z grupy.
 4. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin)od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 6. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 7. Walkower skutkuje zaliczeniem meczu jako wygranego 2:0 na korzyść wyzywającego.
 8. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 9. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 10. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu minimum na 2 godziny.
 12. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do recepcji klubu zaraz po jego zakończeniu.
 13. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu na dwóch. Cena wynajmu kortu zgodnie z cennikiem na sezon zimowy http://tenispruszkow.pl/cennik/
 14. Mecze rozgrywane są 3 piłkami.
 15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 17. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 18. W wyjątkowych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

 ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu rozgrywek może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której Organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji w grupie, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

Wyróżnione oferty