Ostatnie wyniki

#333 Zaborowski - Wojnowski 6/0 6/3
#334 Torój - Wojnowski 3/6 0/6
#335 Torój - Zubala 1/6 2/6
#330 Tomasiak - Zubala 7/6 6/1
#332 Wilk - Kazaren 6/3 7/6