Regulamin

 

Regulamin Head Open League

ZASADY OGÓLNE

1. Celem rozgrywek HEAD OPEN LEAGUE jest podniesienie poziomu sportowego tenisistów, dobra zabawa i towarzyska forma spędzanie czasu na korcie.

2. Organizatorem turnieju jest MCK Sport, al. 3-go Maja 2, 00-391 Warszawa.

3. Uczestnikami rozgrywek mogą być wszyscy amatorzy, którzy zapiszą się do rozgrywek. Osoby, które były klasyfikowane na listach PZT nie mogą brać w nich udziału.

4. Zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora mailowo: info@mcksport.pl, przez system korty.org, telefonicznie 606-236-794. Prosimy podać: imię, nazwisko, nr tel, oraz e-mail.

5. Wszystkie mecze odbywają się na terenie Warszawy i okolic. Zawodnicy umawiają się na mecz we własnym zakresie dzieląc kosztami kortu po połowie.

6. Rozgrywki są przeprowadzane w 4 ligach w grupach min. 6 osobowych ,,systemem każdy z każdym”, przy większych grupach liczymy 5 zwycięstw, lub ich punktowy odpowiednik.

7. Terminy rozgrywanych rund, lista rankingowa oraz wyniki spotkań są dostępne na stronie internetowej: https://mcksport.pl/head-open-league/ lub https://korty.org/liga/head-open-league.

8. Komisja turniejowa rozstrzyga wszelkie kwestie sporne.

MECZE

1. Mecze w systemie Head Open League rozgrywane są na terenie Warszawy i okolic w wolnych godzinach odpowiadających zawodnikom, kosztami wynajęcia kortu zawodnicy dzielą się po połowie.

2. Mecze Head Open League rozgrywane są do 2 wygranych setów, przy stanie po 1:1 w setach rozgrywany jest tie-break do 10 wygranych punktów, lub przewaga 2pkt.. Organizator dopuszcza możliwość krótszych gier za obopólną zgodą zawodników i rozegranie setów od stanu 2:2 w gemach.

3.Na koniec każdej rundy osoby sklasyfikowane na pierwszych 2 miejscach przechodzą  do ligi wyżej, natomiast osoby, które zajmą dwa ostatnie miejsca spadną niżej.

4. Każdy zawodnik sklasyfikowany jest w lidze na pozycji od 1 do... . W każdej rundzie zawodnicy na niższych pozycjach WYZYWAJĄ (dzwoniąc, pisząc maila, SMS, lub wyzywając przez korty.org) na mecz zawodników sklasyfikowanych na wyższych pozycjach. Zawodnik wyzwany ma obowiązek w ciągu 72h odpowiedzieć i umówić się na spotkanie. Wyzywający proponuje miejsce rozegrania meczu – zachęcamy do elastyczności i umawiania spotkań regularnie 1raz/tydzień!

5. Jeśli wyzwany nie może umówić się na mecz w jakimkolwiek terminie w ciągu najbliższych 14 dni lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim, wyzywający powinien zgłosić ten fakt Organizatorom. W przypadku potwierdzenia przez Organizatorów braku możliwości rozegrania meczu przez wyzwanego lub braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzwany oddaje mecz walkowerem, co traktowane będzie jako zwycięstwo 2:0, przy czym bilans gemów będzie 0.

6. Każdemu zawodnikowi przysługuje 10 dniowy urlop w każdej rundzie, przez system można się zamrozić – urlop nie zwalnia jednak z rozegrania spotkań i należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu przerwy.

7. W dniu meczu zawodnicy powinni umówić się na kolejne spotkanie.

8. Nowo dopisany zawodnik tworzy nową ligę lub wchodzi do ostatniej grupy (niepełnej).

9. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

10. Rozgrzewka przed meczem nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.

PUNKTACJA

1. Za rozegrane mecze będą przyznawane punkty w następujący sposób: 2:0 – 3pkt, 2:1 – 3pkt, 1:2 – 2pkt, 0:2 – 1pkt. Zawodnicy otrzymają punkty za ligę, w której grają w danej rundzie: 1 liga – 4pkt, 2 liga – 3pkt, 3 liga – 2pkt, 4 liga – 1pkt.

2. Gracze będą klasyfikowani na podstawie zgromadzonych punktów, po 2 osoby z największą i najmniejszą liczbą punktów na koniec rundy będą awansować/spadać do ligi wyższej/niżej.

3. Jeżeli zawodnicy na koniec rundy mają po tyle samo punktów, to o ich miejscu decyduje bilans gemów wygranych do przegranych gemów. Jeśli zawodnicy mają taki sam bilans decyduje bezpośrednie spotkanie.

4. Na koniec sezonu osoby sklasyfikowane na 3 pierwszych miejscach mają zagwarantowany start z 1 ligi w następnym sezonie.

5.Organizator rozpisuje nową rundę na podstawie wyników w tabelach ligowych. Zawodnicy zgłaszający nie wpisane wyniki spotkań po rozpisaniu nowej rundy otrzymają punkty za mecz, ale nie zostaną przeniesieni do ligi wyżej lub niżej, jeśli po korekcie wystąpi taka sytuacja.

6. O zwycięstwie w rozgrywkach Head Open League będzie decydowała liczba zdobytych punktów, które naliczane będą na koniec każdej rundy i sumowane po 8 rundach.

ZNIŻKI, OPŁATY, NAGRODY

1. Po zgłoszeniu do ligi zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za wpisowe w wysokości 100zł na sezon. Całość wpisowego przeznaczona jest na startowy gift pack i nagrody dla zwycięzców.

2. HEAD Tour XT oficjalną piłką rozgrywek – zawodnicy mogą liczyć na specjalną ofertę na zakup piłek tenisowych. Organizator nie narzuca konkretnego rodzaju piłek, zawodnicy wyzywający powinnien mieć minimum 3 nowe piłki na mecz.

3. Organizator zapewnia dodatkowe zniżki i rabaty na produkty z ofert Head.

4. Wraz z rozwojem rozgrywek organizator będzie rozszerzał bazę kortów tenisowych, w których zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą liczyć na rabat, obecnie zniżka obowiązuje:

– Klub Tenisowy Marki, ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki, ceny za 1h: sezon letni: 40zł rano, 50zł wieczorem + weekendy, sezon zimowy: 50zł rano, 60zł wieczorem + weekendy.