Regulamin

Regulamin Wilson Summer League 2022

 

 1. Wilson Summer League (w skrócie WSL) jest to forma rywalizacji tenisowej mająca na celu motywowanie i integrowanie ludzi grających w tenisa, związanych z kortami PRO-PLAY.
 2. Idea WSL oparta jest na stworzeniu cyklicznych rozgrywek tenisowych, gdzie wyznacznikiem miejsca zajmowanego przez danego gracza w tabeli będzie jego skuteczność i aktywność nagradzana poprzez przyznawane punkty.
 3. Rozgrywki rozpoczynają się 9.05.2022 r. i trwać będą do 25.09.2022 r.
 4. Ligi tenisowe składać się będą z 8 zawodników (ostatnia liga może być niekompletna).
 5. W przypadku, gdy ostatnia liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowego zawodnika w trakcie trwania rozgrywek.
 6. O przydziale do ligi decydować będzie miejsce zajęte w rankingu generalnym Wilson Summer League 2019 oraz dla pozostałych nie startujących w tych rozgrywkach miejsce w rankingu GPW. Siedmiu pierwszych zawodników z rankingu generalnego zeszłorocznego WSL oraz óśmy (najlepszy w rankingu GPW, który zadeklarował udział w rozgrywkach a nie startował w poprzedniej jej edycji) utworzą pierwszą ligę. Pozostałe ligi tworzone bedą na podobnej zasadzie.
 1. Osoby, które nie występowały w WSL 2021 oraz nie mają rankingu w GPW mogą również zapisać się do Wilson Summer League 2022. O przydziale do ligi decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 2. Rozgrywki ligowe składać się będą z trzech sezonów.
 3. Terminy sezonów:

- I sezon 9.05.2022 r. - 29.06.2022 r.

- II sezon 29.06.2022 r. - 7.08.2022 r.

- III sezon 7.08.2022 r. - 25.09.2022 r.

     11. Na mecze zawodnicy będą mogli umawiać się między sobą poprzez „wyzwanie na mecz”.

     12. Zawodnik, który jako pierwszy będzie próbował skontaktować się z innym zawodnikiem nazywany będzie „wywołującym”, natomiast ten drugi „wywołanym”.

     13. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

     14. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w biurze kortów tenisowych PRO-PLAY.

     15. Każdy z zawodników decydujących się na udział w WSL 2020 powinien być zarejestrowanym graczem w portalu www.korty.org obsługującym system rozgrywek WSL.

     16. Zawodnik wywołany powinien w ciągu siedmiu dni rozegrać mecz. Jeżeli tego nie uczyni przyznany będzie walkower zawodnikowi, który go wywołał.

     17. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu na rozegranie meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej dwóch terminów przez każdego z graczy.

     18. Dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania, odwołanie meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.

     19. W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.

     20. Maksymalnie zawodnik może rozegrać osiem meczów w sezonie.

     21. Nie ma możliwości zawieszenia się zawodnika w trakcie sezonu.

     22. W przypadku, gdy zawodnik w trakcie sezonu nie rozegra żadnego spotkania, może zostać wykluczony z rozgrywek. Wykluczenie nastąpi w sytuacji braku kontaktu ze strony zawodnika informującego o przyczynach z powodu których nie rozgrywał meczów.

    23. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

    24. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.

    25. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnik Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X).

    26. Za mecze przyznawane będą punkty.

    27. W zależności od ligi, w której występują zawodnicy będą przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower.

    28. W najniższej, IX lidze punktacja jest następująca:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower) 4 punktu,

- za wygranie seta w przegranym meczu 2 punktu,

- za udział w meczu 1 punktu.

     29. W każdej wyższej lidze ilość przyznawanych punktów za poszczególne dokonania wzrastać będzie o 0,25 punktu, a w pierwszej lidze różnica ta w stosunku do drugiej ligi wynosić będzie 0,5 punktu.

 1. Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi.
 2. Po skończeniu sezonu dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów w lidze spadać będzie do niższej ligi (oprócz ostatniej), a dwóch zawodników z największą ilością punktów w lidze awansować będzie do wyższej ligi (poczynając od II ligi).
 3. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli ligowej decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie większa ilość punktów zdobytych w meczu (meczach) między zainteresowanymi, a jeżeli zawodnicy będą mieli tyle samo punktów decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.
 4. Na podstawie punktów osiągniętych przez zawodników w ramach lig w ciągu trwania rozgrywek, stworzony zostanie Ranking Generalny.
 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w Rankingu Generalnym decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie większa ilość punktów zdobytych w meczu (meczach) między zainteresowanymi, a jeżeli zawodnicy będą mieli tyle samo punktów decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.
 6. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 7. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są piłki Wilson Roland Garros All Court dostępne dla uczestników rozgrywek na kortach Pro-Play w specjalnych cenach. Zawodnicy pomiędzy sobą ustalają zasady zakupu piłek, którymi rozegrają mecz.
 8. Przed meczem zawodnikom przysługuje rozgrzewka, nie dłuższa jednak niż 10 minut.
 9. W celu rozegrania meczu należy wynająć kort na obiekcie PRO-PLAY.
 10. Zawodników obowiązują specjalne opłaty za kort zgodne z cennikiem obowiazującym na kortach Pro-Play. Cennik umieszczony jest również na stronie www.proplay.com.pl
 11. Zawodnicy rozgrywający mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie. Opłata dotyczy wynajęcia dwóch godzin kortu. Pozostały ewentualny czas trwania meczu nie jest związany z dodatkowymi opłatami.
 12. O możliwych terminach rozegrania meczów będzie można dowiedzieć się w ośrodku PRO-PLAY, telefonicznie lub na stronie internetowej www.proplay.com.pl. gdzie istnieje możliwość samodzielnego dokonywania rezerwacji (rezerwacje online).
 13. Czwórka zawodników, która po skończonym cyklu czterech sezonów uzyskała największą ilość punktów na podstawie Rankingu Generalnego (niezależnie od ligi, w której zawodnicy skończyli rozgrywki) oraz czterech wyłonionych z meczów barażowych pomiędzy zawodnikami z rankingu generalnego, którzy zajęli następujące miejsca: 5 z 12, 6 z 11, 7 z 10, 8 z 9.
 14. W turnieju Masters zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.
 15. Turniej Masters rozgrywany jest piłkami Wilson Roland Garros All Court. W meczu finałowym i o 3 miesjce piłki sponsorowane są przez klub tenisowy Pro-Play (2 piłki na mecz)
 16. Rozstawieni zostaną dwaj najwyżej sklasyfikowani gracze w rankingu generalnym (stan na koniec dnia 24.09.2021 r.). Pozostali gracze zostają dolosowani w tym zwycięzcy baraży.
 17. Turniej Masters rozegrany będzie w dniach:

- 26.09.2022 r. - 27.09.2022 (mecze barażowe)

- 27.10.2022 r. - 30.10.2022 (mecze grupowe)

- 01.10.2022 r. (półfinały g. 14.00)

- 02.10.2022 r. (mecz o 3 miejsce g. 14.00 i finał g. 14.00).

W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów w ramach grupy, o wyższym miejscu decydować będzie lepsza różnica setów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica setów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.

     48. Nagrodami dla zwycięzców turnieju Masters będą bony (do wykorzystania w sklepie Strefa Tenisa liczone w cenach sugerowanych producenta) na produkty firmy Wilson. Za I miejsce bon o wartości 2.000 pln, za drugie miejsce bon o wartości 1.000 pln, za III miejsce bon o wartości 700 pln.

Wyróżnione oferty