Regulamin

ZIMOWA LIGA TENISOWA RAKIETĄ ZĄBKI 2019/2020

I   Cele i zasady uczestnictwa

 1. Organizatorem zawodów jest Klub Tenisowy Rakietą Ząbki.
 2. Administratorem rozgrywek jest Adam Guziński tel. 508791781
 3. Prawo do gry w zawodach mają Panie i Panowie grający w tenisa amatorsko, którzy nie byli klasyfikowani na listach PZT, ITF, WTA, ATP w kategoriach seniorskich. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
 4. Liga prowadzona jest w kategorii „Open” – dla wszystkich uczestników, bez ograniczeń wiekowych, razem dla kobiet i mężczyzn.
 5. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na kortach Klubu Tenisowego Rakietą Ząbki

II   Kalendarz rozgrywek i zasady

 1. Zapisy do rozgrywek w sezonie 2019/ 2020 trwają  do 13.10.2019.
 2. Na podstawie zapisów utworzona zostanie tabela ligi.
 3. Rozgrywki potrwają od 14.10.2019 do kwietnia 2020, w zależności od ilości zgłoszeń.
 4. Podczas trwania Ligi wszyscy zapisani gracze będą rozgrywać mecze w ramach jednej tabeli, gromadząc punkty.
 5. Mecze będziemy rozgrywać systemem – jeden mecz tygodniowo.
 6. Dokładny kalendarz meczowy zostanie stworzony po zamknięciu listy zgłoszeń.
 7. Jeśli liczba zawodników nie przekroczy 15 graczy, po rozegraniu rundy „każdy z każdym”, rozegrana zostanie runda rewanżowa.
 8. Na początku każdego tygodnia zawodnicy dostaną przypomnienie z informacją z kim mają umówić się na mecz w danym tygodniu.
 9. Na umówienie się i rozegranie meczu zawodnicy mają planowo 7 dni. Jeśli nie uda im się umówić w przeciągu tygodnia, mogą po wspólnym ustaleniu rozegrać mecz w późniejszym dowolnym terminie.
 10. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 1:1 trzeci set rozgrywany jest jako super tie-break do 10 punktów, lub jeśli czas rezerwacji kortu na to pozwoli mogą rozegrać pełny trzeci set.
 11. Dla potrzeb rozgrywek przyjmuje się następujący system punktacji: a) wygrana 2:0 w setach – 4 pkt b) wygrana 2:1 – 3 pkt c) przegrana 1:2 – 2 pkt d) przegrana 0:2 – 1 pkt
 12. W przypadku nie rozegrania meczu – obaj zawodnicy 0 pkt.
 13. Po zakończonym meczu Zawodnicy zgłaszają wynik w recepcji klubu lub bezpośrednio do administratora.
 14. Piłki do rozegrania meczów zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, istnieje również możliwość zakupu piłek w recepcji w specjalnej cenie. Każdy mecz zalecamy rozgrywać co najmniej 4 nowymi piłkami.

III Zwycięzcy i zakończenie rozgrywek

 1. Po zakończeniu ostatniego tygodnia ligi zostaną podsumowane wyniki. Ligę wygrywa zawodnik, który uzbiera najwięcej punktów przez cały okres trwania rozgrywek. W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli, decyduje najpierw bilans meczy, później ilości rozegranych spotkań i ostatecznie – bezpośredni pojedynek.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-2-3 otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe od organizatora.
 3. Najlepszych 8 zawodników z tabeli zostanie zaproszonych na dodatkowy turniej MASTERS, podczas którego odbędzie się oficjalne rozdanie nagród za Ligę.

IV   Opłaty i zapisy

 1. Zapisy do Ligi przyjmowane są w recepcji klubu.
 2. Za uczestnictwo w Lidze Organizator pobiera wpisowe w wysokości 100 zł. Wpisowe płatne jest przy zapisie do Ligi i musi zostać opłacone przed pierwszym rozegranym meczem. Wpływy z wpisowego w całości są przeznaczone na nagrody. W przypadku odwołania Ligi Organizator zobowiązany jest do zwrotu wpisowego w kwocie wcześniej otrzymanej.
 3. Mecze ligowe mogą być rozgrywane wyłącznie na kortach Rakietą Ząbki. Opłatę za rezerwację kortu na potrzeby rozegrania meczu ligowego ponoszą Zawodnicy po połowie.
 4. Zawodnikom rozgrywającym mecz ligowy przysługuje specjalny rabat ligowy na wynajem kortów. Cena kortu podczas meczu wynosi: Pn – Pt do godz. 16 – 55 zł, Pn – Pt po godz. 16 i w weekendy – 65 zł, czyli ceny abonamentowe.
 5. Na potrzeby każdego meczu ligowego zalecamy zarezerwowanie co najmniej 2 godzin kortowych.
 6. Rezerwacji kortów można dokonywać w systemie on-line, telefonicznie lub osobiście w recepcji.
 7. Rezerwację można odwołać zgodnie z regulaminem kortów.

VI   Kontuzje i rezygnacje

 1. W przypadku rezygnacji Zawodnika z dalszej gry w Lidze Zawodnik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do organizatora. W przypadku rezygnacji, pozostali zawodnicy którzy nie rozegrali meczu z danym zawodnikiem otrzymają po 4 punkty.
 2. W przypadku braku aktywnego udziału w Lidze i braku kontaktu z Zawodnikiem Organizator Ligi może uznać, że Zawodnik zrezygnował z dalszego udziału w Lidze Zimowej Rakietą Ząbki.
 3. Z tytułu rezygnacji Zawodnikowi nie przysługuje zwrot opłaconego wcześniej wpisowego.