Regulamin

REGULAMIN TENISOWEJ LIGI STARTU (edycja letnia) 2020

  1. Organizatorem Tenisowej Ligi Startu jest Klub Tenisowy Start Łódź
  2. Mecze rozgrywane będą wyłącznie na kortach KT Start Łódź przy ulicy Św. Teresy 56/58
  3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wpisowe do TLS wynosi 250 zł.
  4. Tenisowa Liga Startu będzie rozgrywana piłkami Tretorn
  5. Rozgrywki trwają od 15.05.2020 r. do 24.09.2020 r.
  6. Skład danej kategorii Ligi możliwy do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.korty.org/liga/tenisowa-liga-startu
  7. Losowanie meczów na cały sezon zostanie przeprowadzone poprzez internetowy system korty.org
  8. Mecze ligowe powinny być rozgrywane zgodnie z terminarzem i losowaniem
  9. W przypadku zaplanowanej nieobecności (np. zbliżający się urlop) mecze wyznaczone na ten okres mogą być rozegrane w innym terminie – za zgodą obu Zawodników i Organizatora
  10. W celu rozegrania meczu należy:

- „wyzwać” przeciwnika do rozegrania meczu przez system korty.org

-  nawiązać kontakt z przeciwnikiem i ustalić dogodny termin - telefonicznie/mailowo

- dokonać rezerwacji kortu w KT Start Łódź

11. Mecze rozgrywane są do 2-óch wygranych setów, 3 set – super tie break.

12. Spotkania rozgrywane są bez sędziego

13. Przed każdym meczem Zawodnicy pobierają z recepcji klubu 2 piłki Tretorn oraz wodę

UWAGA: Liga PRO pobiera 3 piłki Tretorn

14. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz

W przypadku spóźnienia się jednego z Zawodników (ponad 15 minut) i nie poinformowania przeciwnika, Zawodnikowi obecnemu w na kortach przysługuje walkower (6/0, 6/0).

15. Obowiązkiem zwycięzcy jest wpisanie wyniku meczu do tabeli na stronie internetowej www.korty.org/liga/tenisowa-liga-startu / lub poinformowanie organizatora telefonicznie lub mailowo

16. W przypadku braku porozumienia co do ustalenia terminu meczu – termin wyznacza Organizator

 

Kontakt z Organizatorem – Maciej Woźniak 604 20 02 21,  m.wozniak@tenisstart.pl

Recepcja klubu – 42 640 72 04