Regulamin

Organizator: Suwalskie Towarzystwo Tenisowe

Regulamin Suwalskiej Ligi Tenisowej 2020:

 1. Liga trwa od 18 maja do 30 września 2020 roku.
 2. Organizatorem ligi jest Suwalskie Towarzystwo Tenisowe.
 3. Każdy zawodnik umawia się indywidualnie na mecz z innym zawodnikiem w terminie przedstawionym w harmonogramie rozgrywek. Pierwsza osoba z harmonogramu oznaczona literką „X” odpowiedzialna jest za umówienie daty pojedynku.
 4. Miejsce rozgrywania meczu: korty ziemne przy ul. Wojska Polskiego lub korty sztuczne nad zalewem lub w innym dowolnie wybranym miejscu przez zawodników (korty sztuczne nad zalewem o nawierzchni sztucznej trawy będą na pewno łatwiej dostępne w godzinach 16:00 – 21:00 w tygodniu).
 5. Sędziowanie we własnym zakresie.
 6. Płatność za kort dla kortowych – dotyczy kortów przy ul. Wojska Polskiego, lub na pływalni OSIR(w przypadku kortów nad zalewem).
 7. Po rozegranym meczu należy podać wynik sędziemu naczelnemu (Pan Robert Usarek 509 094 653 lub Karol Szymański 517 013 091).
 8. Należy pamiętać o posiadaniu piłek na rozegranie meczu.
 9. Każdy mecz rozgrywamy do dwóch wygranych setów, trzeci set to tzw. super tiebreak do 10 wygranych małych punktów.
 10. Tabele, wyniki będą na bieżąco aktualizowane, do wglądu na stronie internetowej https://suwalskaligatenisowa.wordpress.com/ oraz https://www.facebook.com/SuwalskaLigaTenisowa/
 11. Osobą odpowiedzialną za przebieg Suwalskiej Ligi Tenisowej jest Robert Usarek oraz Karol Szymański. Wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości należy kierować pod nr 509 094 653 lub 517 013 091.
 12. W przypadku gdy dwie osoby nie wykażą inicjatywy umówienia się na mecz w wyznaczonym terminie zostanie naliczony obustronny walkower.
 13. W przypadku gdy dwie osoby wspólnie ustalą, że będą chciały rozegrać mecz w innym ustalonym terminie – jest to możliwe, ale należy to zgłosić organizatorom.
 14. Punktacja: za zwycięstwo – 2 pkt, za porażkę – 1 pkt, walkower – 0 pkt. O kolejności końcowej decyduje kolejno, ilość pkt, ilość rozegranych meczów, wygrany bezpośredni mecz, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek gemów wygranych do przegranych.
 15.  Postanowienia końcowe:
  – Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest do gry według zasady Fair-Play.
  – Organizator/Sędzia ma prawo usunąć zawodnika z ligi w przypadku nagannego zachowania.
  – O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach „Suwalska Liga Tenisowa” dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.
  – Każdy uczestnik „Suwalskiej Ligi Tenisowej” zezwala organizatorowi na przekazanie danych kontaktowych (numer telefonu) pozostałym uczestnikom danej grupy.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas gier.
  – Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
  – Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 16. Trzy najlepsze osoby z każdej ligi będą nagrodzone na oficjalnym zakończeniu ligi.