Regulamin

REGULAMIN TENISOWEJ LIGI KOTA 2020

Cele i zasady uczestnictwa
1. Organizatorem Tenisowej Ligi Kota 2020 jest Leszek Kot / Tenisowa Łódź
2. Mecze rozgrywane będą na kortach MKT, Kortach Arturówek, na kortach ChKS oraz kortach Pomorska Tenis Park.
Ligo PRO rozgrywa mecze tylko na kortach MKT.
3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Tenisowa Liga Kota rozgrywana jest piłkami Soderling Black Edition, a liga PRO i liga 1 rozgrywana jest piłkami Tretorn.

Kalendarz rozgrywek
5. Rozgrywki trwają od 15.05.2020r. do 15.09.2020r.
6. Skład danej kategorii Ligi możliwy do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota
7. Losowanie meczy na cały sezon zostanie przeprowadzone poprzez internetowy system korty.org

Kontuzje i rezygnacje
8. Mecze ligowe mają być rozgrywane zgodnie z terminarzem i losowaniem. Za nieprzystąpienie do meczu w terminie danej kolejki przyznaje się walkower, chyba że zawodnicy uzgodnią inny termin.
9. W przypadku zaplanowanej nieobecności (np. zbliżający się urlop) mecze wyznaczone na ten okres mogą być rozegrane w innym terminie – za zgodą obu zawodników, najlepiej „awansem”.
a. W przypadku kontuzji jednego z zawodników przeciwnik ma prawo wpisać walkower
b. W przypadku nieobecności - walkower

Organizacja spotkania. Przepisy gry
10. W celu rozegrania meczu należy:
a. „wyzwać” przeciwnika do rozegrania meczu przez system korty.org
b. nawiązać kontakt z przeciwnikiem i ustalić dogodny termin - telefonicznie/mailowo
c. dokonać rezerwacji kortu w wybranym ośrodku tenisowym, podanym jak wyżej. W przypadku braku porozumienia miejsce wybiera gospodarz meczu.
11. Mecze rozgrywane są do 2-óch wygranych setów, 3 set – super tie break.
12. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
13. Przed każdym meczem Zawodnicy pobierają z recepcji klubu 2 piłki Soederling oraz napój dla każdego zawodnika. UWAGA: Liga PRO pobiera 3 piłki Tretorn.
14. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. 
W przypadku spóźnienia się jednego z Zawodników (ponad 15 minut) i nie poinformowania przeciwnika, Zawodnikowi obecnemu w na kortach przysługuje walkower (6/0, 6/0) oraz minus 2 punkty dla zawodnika, który nie stawił się na spotkanie. Te punkty karne będą odejmowane po zakończeniu rozgrywek). Zawodnik, który nie przybył na mecz ligowy ponosi opłatę za kort.
15. Obowiązkiem zwycięzcy jest wpisanie wyniku meczu do tabeli na stronie internetowej www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota/
16. W przypadku braku porozumienia co do ustalenia terminu meczu – termin wyznacza Organizator.

Administracja
17. Kontakt z Organizatorem – Leszek Kot tel. 662 070 902
18. Kontakt mailowy z Administratorem – info@tenisowalodz.pl
19. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Tenisowej Ligi Kota, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
20. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu uszczegółowienia regulaminu.