Regulamin

REGULAMIN ZIMOWEJ TENISOWEJ LIGI KOTA 2021/2021

Cele i zasady uczestnictwa
1. Organizatorem Tenisowej Ligi Kota 2021 jest Leszek Kot / Tenisowa Łódź
2. Mecze rozgrywane będą na kortach MKT, ChKS, Pomorska Tenis Park, Beskidzka (Paweł Pluta, rezerwacje pod nr tel. 602136211)
3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Tenisowa Liga Kota rozgrywana jest piłkami Ball Unlimited Black Code,  Extraliga i Liga 1  piłkami Tretorn Serie + Control. 

Kalendarz rozgrywek
5. Rozgrywki trwają od 02.10.2021r. do 30.04.2022r.
6. Skład danej kategorii Ligi możliwy do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota
7. Losowanie meczów na cały sezon zostanie przeprowadzone poprzez internetowy system korty.org

Kontuzje i rezygnacje
8. Mecze ligowe mają być rozgrywane zgodnie z terminarzem i losowaniem. Za nieprzystąpienie do meczu w terminie danej kolejki przeciwnik ma prawo wpisać walkower na swoją korzyść, chyba że zawodnicy uzgodnią inny termin. Po uzgodnieniu innego terminu rozegrania spotkania i braku jego rozegrania prawo wpisania walkoweru już nie obowiązuje.
9. W przypadku zaplanowanej nieobecności (np. zbliżający się urlop) mecze wyznaczone na ten okres mogą być rozegrane w innym terminie – za zgodą obu zawodników, najlepiej „awansem”. Zawodnik, który z wyprzedzeniem wie o swojej nieobecności w danym meczu z terminarza powinien powiadomić przeciwnika o tym fakcie i spróbować umówić się na inny termin, a przeciwnik nie musi wyrazić zgody i ma prawo wpisać walkower.
a. W przypadku kontuzji jednego z zawodników przeciwnik ma prawo wpisać walkower
b. W przypadku nieobecności na korcie, spóźnieniu więcej jak 15 minut bez powiadomienia- walkower
10. Zawodnik, który rozegrał chociaż jeden mecz w lidze i z jakichś powodów musi zrezygnować otrzymuje walkower od pozostałych zawodników.

 

Organizacja spotkania. Przepisy gry
11. W celu rozegrania meczu należy:
a. „wyzwać” przeciwnika do rozegrania meczu przez system korty.org
b. nawiązać kontakt z przeciwnikiem i ustalić dogodny termin - telefonicznie/mailowo
c. dokonać rezerwacji kortu w wybranym ośrodku tenisowym, podanym jak wyżej. W przypadku braku porozumienia miejsce wybiera gospodarz meczu.
12. Mecze rozgrywane są do 2-óch wygranych setów, 3 set – super tie break (do 10 pkt).
13. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
14. Przed każdym meczem Zawodnicy pobierają z recepcji klubu 2 piłki oraz napój dla każdego zawodnika.
15. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. 
W przypadku spóźnienia się jednego z Zawodników (ponad 15 minut) i nie poinformowania przeciwnika, Zawodnikowi obecnemu w na kortach przysługuje walkower (6/0, 6/0), który nie stawił się na spotkanie. Zawodnik, który nie przybył na mecz ligowy ponosi opłatę za kort.
16. Obowiązkiem zwycięzcy jest wpisanie wyniku meczu do tabeli na stronie internetowej www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota/

Administracja
17. Kontakt z Organizatorem – Leszek Kot tel. 662 070 902
18. Kontakt mailowy z Administratorem – info@tenisowalodz.pl
19. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Tenisowej Ligi Kota, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
20. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu uszczegółowienia regulaminu.