Regulamin

REGULAMIN TENISOWEJ LIGI KOTA 2022

Cele i zasady uczestnictwa
1. Organizatorem Tenisowej Ligi Kota 2022 jest Leszek Kot / Tenisowa Łódź
2. Mecze rozgrywane będą na kortach MKT, ChKS, Pomorska Tenis Park, Beskidzka (Paweł Pluta, rezerwacje pod nr tel. 602136211)
3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Tenisowa Liga Kota rozgrywana jest piłkami Ball Unlimited Black Code (Liga Pro i Extraliga piłkami Tretorn Serie + Control).

Kalendarz rozgrywek
5. Rozgrywki trwają od 15.05.2022r. do 15.09.2022r.
6. Skład danej kategorii Ligi możliwy do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota
7. Losowanie meczów na cały sezon zostanie przeprowadzone poprzez internetowy system korty.org

Kontuzje i rezygnacje
8. Mecze ligowe mają być rozgrywane zgodnie z terminarzem i losowaniem. Za nieprzystąpienie do meczu w terminie danej kolejki przeciwnik ma prawo wpisać walkower na swoją korzyść, chyba że zawodnicy uzgodnią inny termin. Po uzgodnieniu innego terminu rozegrania spotkania i braku jego rozegrania prawo wpisania walkoweru już nie obowiązuje.
9. W przypadku zaplanowanej nieobecności (np. zbliżający się urlop) mecze wyznaczone na ten okres mogą być rozegrane w innym terminie – za zgodą obu zawodników, najlepiej „awansem”. Zawodnik, który z wyprzedzeniem wie o swojej nieobecności w danym meczu z terminarza powinien powiadomić przeciwnika o tym fakcie i spróbować umówić się na inny termin, a przeciwnik nie musi wyrazić zgody i ma prawo wpisać walkower.
a. W przypadku kontuzji jednego z zawodników przeciwnik ma prawo wpisać walkower
b. W przypadku nieobecności na korcie, spóźnieniu więcej jak 15 minut bez powiadomienia- walkower
10. Zawodnik, który rozegrał chociaż jeden mecz w lidze i z jakichś powodów musi zrezygnować otrzymuje walkower od pozostałych zawodników.

 

Organizacja spotkania. Przepisy gry
11. W celu rozegrania meczu należy:
a. „wyzwać” przeciwnika do rozegrania meczu przez system korty.org
b. nawiązać kontakt z przeciwnikiem i ustalić dogodny termin - telefonicznie/ przez SMS.
c. dokonać rezerwacji kortu w wybranym ośrodku tenisowym, podanym jak wyżej. W przypadku braku porozumienia miejsce wybiera gospodarz meczu.
12. Mecze rozgrywane są do 2-óch wygranych setów, 3 set – super tie break (do 10 pkt).
13. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
14. Przed każdym meczem Zawodnicy pobierają z recepcji klubu 2 piłki oraz napój dla każdego zawodnika.
15. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. 
W przypadku spóźnienia się jednego z Zawodników (ponad 15 minut) i nie poinformowania przeciwnika, zawodnikowi obecnemu w na kortach przysługuje walkower (6/0, 6/0) przeciwko zawodnikowi, który nie stawił się na spotkanie. Zawodnik, który nie przybył na mecz ligowy ponosi opłatę za kort.
16. Obowiązkiem zwycięzcy jest wpisanie wyniku meczu do tabeli na stronie internetowej www.korty.org/liga/tenisowa-liga-kota/
17. Przebywanie na korcie i w obrębie kortu osób trzecich możliwe jest tylko po akceptacji obu zawodników.

Administracja
17. Kontakt z Organizatorem – Leszek Kot tel. 662 070 902
18. Kontakt mailowy z Administratorem – info@tenisowalodz.pl
19. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Tenisowej Ligi Kota, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
20. Tenisowa Liga Kota / Tenisowa Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu uszczegółowienia regulaminu.

Wyróżnione oferty