Regulamin

Regulamin Warsaw Open League

Sezon zimowy 2020/2021

 1. Uczestnikami Ligi mogą być wszyscy chętni grający w tenisa,bedacy zawodowcami! ???? Uczestnicy podzieleni są ze względu na prezentowany poziom umiejętności na kilka grup.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w klubie Tennis Spot przy ul. Hołubcowej 54, telefonicznie pod numerem: 535 664 664 oraz on-line poprzez stronę www.tennisspot.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 120zł.
 4. Ważne daty w załączniku.
 5. O przydziale do danej grupy decydować będzie miejsce zajęte w rankingu generalnym za sezon poprzedni lub zgodnie z poziomem uczestników, który zna organizator. W dalszej kolejności osoby, które wcześniej nie startowały, zgodnie z kolejnością zgłoszeń lub wynikiem meczu barażowego.
 6. Każdy uczestnik może maksymalnie rozegrać tyle meczów w danej turze, ile liczy najmniej liczna grupa minus 1.
 7. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w recepcji i opłacić należność za kort.
 8. Obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu wyznaczonych rund, każdy uczestnik w miarę możliwości powinien zagrać z każdym uczestnikiem ze swojej grupy (jednakże maksymalnie tyle meczów ile określono w punkcie 7). Tylko raz z danym graczem w ramach jednej rundy.
 9. W przypadku, gdy uczestnik w trakcie trwania rundy nie rozegra żadnego spotkania, może zostać wykluczony z rozgrywek. Wykluczenie nastąpi w sytuacji braku kontaktu ze strony uczestnika, informującego o przyczynach, z powodu których nie rozgrywał meczów.
 10. Mecze mogą być umawiane samodzielnie poprzez internetową platformę dostępną na naszej stronie www lub poprzez opiekuna ligii, który umówi mecze w podanych przez uczestnika terminach. Wystarczy podać godziny i dni w jakich jesteśmy dostępni :).
 11. Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na udostępnienie ich adresów e-mail oraz numerów telefonów innym uczestnikom. Dane te dostępne będą także w klubie oraz na stronie www.tennisspot.pl w zakładce Warsaw Open League – po zalogowaniu do systemu.
 12. Wszystkie mecze zaliczane do ligi odbywają się na kortach klubu Tennis Spot zgodnie z zasadą FAIR PLAY. W ramach ligi rozgrywamy mecze dwu-setowe. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-break, a w przypadku gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają super tie-break (do 10 pkt.).
 13. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z punktacją ustaloną w załączniku: PUNKTACJA LIGI.
 14. Na podstawie przyznawanych punktów tworzony będzie ranking w ramach grup oraz ranking generalny ze wszystkich rund i grup łącznie.
 15. Po zakończeniu każdej rundy, x uczestników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie spadnie do niższej grupy oraz x uczestników z każdej kolejnej grupy (oprócz pierwszej) awansuje do grupy wyższej. O ilości awansów i spadków decyduje organizator.
 16. Po zakończeniu każdej rundy osoby, które znajdują się na pozycji awansujące, jeżeli zgłosi się ktoś nowy będą musiały zagrać mecz barażowy o wejście do grupy wyższej. W przypadku przegrania takiego meczu niestety pozostają w swojej grupie. Osoba wygrywająca taki mecz wchodzi do grupy wyższej.
 17. Do ligi można dołączyć w każdej chwili. W przypadku niskiego poziomu zaawansowania taka osoba zostaje dopisana do ostatniej grupy. Natomiast w przypadku wyrażenia chęci dołączenia do grupy wyższej należy rozegrać mecz z osobą, która w danym momencie znajduję się na ostatniej pozycji w grupie. Wygrana umożliwia dołączenie do wybranej grupy, natomiast przegrana dołączenie do ostatniej grupy. Osoba, która rozegra taki mecz otrzymuje dodatkowe punkty, zgodnie z wynikiem meczu, przypisane przez organizatora ligi.
 18. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli grupowej decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie większa ilość punktów zdobytych w meczu (meczach) między zainteresowanymi, a jeżeli uczestnicy zdobędą tyle samo punktów decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.
 19. Na dany mecz należy zarezerwować minimum 1,5h kortu w klubie Tennis Spot . W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Zalecane jest, umówienie się wspólnie, na kolejny nowy termin. Jeżeli uczestnicy nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje organizator ligi.
 20. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 21. Przed meczem zawodnikom przysługuje rozgrzewka, nie dłuższa jednak niż 10 minut. Chyba, że decyzja o przedłużeniu rozgrzewki jest wspólna.
 22. W przypadku odwołania umówionego meczu później niżeli 24h przed wyznaczonym terminem, osoba która odwołała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu. W systemie wpisany zostaje walkower. Mecz może zostać ponownie rozegrany tylko i wyłącznie jeżeli osoba „wystawiona” wyrazi na to zgodę. W takim wypadku osoba, która odwołała mecz ma obowiązek już sama umówić się na kolejny termin. Powiadomienie drugiego uczestnika o odwołaniu meczu spoczywa na osobie, która odwołała mecz.
 23. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0, 6:0.
 24. W przypadku meczów oddanych Walkowerem lub kreczem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany w nowym wspólnie wybranym terminie. W przypadku braku wspólnego terminu – mecz zostanie wpisany jako walkower już nieodwołalnie.
 25. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnik Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X).
 26. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Piłki można nabyć w recepcji klubu. Piłki na mecz uczestnicy zakupują wspólnie po połowie, chyba że ustalą inaczej.
 27. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie przed meczem w recepcji klubu. Stawki dla uczestników ligi określone zostały w załączniku: CENNIK LIGI.
 28. Zwycięzcy poszczególnych grup w każdej z trzech rund otrzymają Vouchery na 1h kortu. Vouchery zostaną rozdane podczas turnieju Masters.
 29. Czwórka uczestników, która po skończonym cyklu trzech rund – całego sezonu, uzyskała największą ilość punktów na podstawie rankingu generalnego (niezależnie od grupy, w której uczestnicy skończyli rozgrywki) oraz czterech wyłonionych z meczów barażowych pomiędzy zawodnikami z rankingu generalnego, którzy zajęli następujące miejsca: 5 z 12, 6 z 11, 7 z 10, 8 z 9 zagrają w turnieju Masters.
 30. W turnieju Masters uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, do których rozstawieni zostaną czterej najwyżej sklasyfikowani graczy w rankingu generalnym. Pozostali gracze zostają dolosowani w tym zwycięzcy baraży.
 31. Warunkiem uczestnictwa w Mastersach jest rozegranie minimum 15 meczów przez cały sezon.
 32. Nagrodami dla zwycięzców turnieju Masters będą puchary i karnety do wykorzystania na usługi w naszym klubie. Za I miejsce karnet na 5h kortu, za II miejsce karnet na 2h wynajęcia maszyny do nagrywania piłek, za III miejsce karnet na 2 usługi naciągnięcia rakiety. Ponadto uczestnicy, którzy staną na podium otrzymają puchary, a pozostali pamiątkowe medale. Przewidziano dodatkowe nagrody.
 33. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 34. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz Regulaminem kortów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).
 35. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Organizator Ligi.

 

                                                                                               Serdecznie zapraszamy 

 

Rozgrywki w ramach ligi trwają od 19.10  do 15.04 i są podzielone na rundy oraz mecze barażowe:

  • I runda 19.10-29.11
  • II runda 30.11-24.01
  • III runda 25.01-07.03
  • IV runda 08.03-15.04
  • baraże 16.04-21.04

Turniej Masters rozegrany będzie w dniach: 23-25.04

  1. 23-24.04 (mecze grupowe po 3 każdy)
  2. 25-26.04 (półfinały, finał oraz mecz o 3 miejsce)

 

Wyróżnione oferty