Regulamin

 

Regulamin Ligi Amatorów LATO 2017

 

 1. Uczestnikami Ligi Amatorów mogą być wszyscy chętni grający w tenisa, oprócz osób notowanych w (chyba,

  że Opiekun ligi zadecyduje inaczej):

- końcowych rocznych rankingach ATP, WTA, PZT i innych związków krajowych

- czołowej "200" PZT kadetów do lat 16, juniorów do lat 18 i seniorów

-czołowej „60” aktualnej klasyfikacji GPW OPEN

- czołowej „5” aktualnego rankingu klubowego Tennis Spot

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na kortach tenisowych w klubie Tennis Spot przy ul. Hołubcowej 54,

  telefonicznie pod numerem: 535 664 664 oraz mailowo: klub@tennisspot.pl.

 2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 80zł.

 3. Rozgrywki w ramach ligi trwają do 1 maja do 8 września.

 4. 15-17.09.2017 (pt.-sob.-niedz.) rozegrane zostaną dwa turnieje: "DUŻY MASTERS" do którego wchodzi 8

  najwyżej sklasyfikowanych uczestników oraz „MAŁY MASTERS” do którego wchodzi kolejnych ośmiu graczy z

  listy (tj. miejsca 9-16). W przypadku nieobecności któregoś z graczy, prawo udziału mają kolejni gracze z

  następnych miejsc z listy. Natomiast jeżeli na turniej Pocieszenia będzie mniej niż 4 uczestników – turniej się

  nie odbędzie.

 5. Obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu okresu wyznaczonego w pkt 4, każdy

  uczestnik w miarę możliwości powinien zagrać z każdym uczestnikiem z listy. Jednakże tylko raz z danym

  graczem w ramach jednej ligi. Aby wejść do jednego z turniejów należy rozegrać minimum 8 meczy.

 6. Mecze mogą być umawiane samodzielnie poprzez internetową platformę dostępną na naszej stronie www.

  Każdy będzie także dysponował listą mailową i/lub telefoniczną do wszystkich uczestników. Inna możliwość

  to skorzystanie z uprzejmości Opiekuna ligi, który umówi mecz w wybranym terminie. Wystarczy podać

  godziny i dni w jakich jesteś dostępny :).

 7. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się na kortach tenisowych klubu Tennis Spot zgodnie z zasadą

  FAIR PLAY i rozgrywane są 2 sety, każdy do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje

  tie-break. W przypadku gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają Super Tie Break.

 8. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z punktacją ustaloną w załączniku: PUNKTACJA LIGI.

 9. Na dany mecz należy zarezerwować minimum 1,5h kortu. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Jeżeli nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje Opiekun ligi.

 10. W przypadku oddania umówionego meczu Walkowerem później niżeli 24h przed wyznaczonym terminem,

  osoba która poddała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu.

 11. W przypadku meczy oddanych Walkowerem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany w

  nowym wspólnie wybranym terminie. Termin meczu musi być ustalony nie później niżeli 2 tygodnie od

  oddanego walkowera. W przypadku barku wspólnego terminu – mecz zostanie wpisany jako walkower już

  nieodwołalnie.

 12. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu używanymi piłkami jest

  możliwe po obustronnej akceptacji.

 13. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie. Stawki dla uczestników ligi określone zostały w załączniku: CENNIK LIGI.

 14. Uczestnik, który przez okres ośmiu kolejnych tygodni nie rozegrał żadnego meczu zostanie automatycznie wykreślony z listy rozgrywek.

 15. Turniej DUZY MASTERS rozgrywany jest w dwóch fazach grupowej i pucharowej. Turniej MAŁY MASTERS rozgrywany jest w formie pucharowej.

 16. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność

 17. Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na udostępnienie ich adresów e-mail oraz numerów telefonów innym

  uczestnikom.

 18.  

  Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz

  Regulaminem kortów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o

  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )

 19.  

  W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Opierkun Ligi.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

CENNIK KORÓTW DLA LIGI

 

 

HALA

ODKRYTE

Czas rezerwacji

1,5h

2h

1,5h

2h

pn - pt w godzinach: 7-15

25 zł/os.

35 zł/os.

20 zł/os.

30 zł/os.

pn - pt w godzinach: 15-22
weekendy

35 zł/os.

45 zł/os.

30 zł/os.

40 zł/os.

pn - pt w godzinach: 22-24

30 zł/os.

40 zł/os.

-

-

 

 

PUNKTACJA LIGI

 

 

zwycięstwo w dwóch setach

5 pkt.

zwycięstwo w ST

4 pkt.

mecz wygrany Walkowerem

1 pkt.

porażka w ST

2 pkt.

porażka w dwóch setach

1 pkt.

mecz oddany Walkowerem

0 pkt.

mecz nierozegrany

0 pkt.