Archiwum

 

Regulamin ligi KOBIET w Tennis Spot

 

 1. Uczestnikami Ligi KOBIET mogą być wszystkie Panie chętne do gry w tenisa. W przypadku dużej liczby

  zgłoszeń Panie zostaną podzielone na grupy zgodnie z rankingiem GPW.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są na kortach tenisowych w klubie Tennis Spot przy ul. Hołubcowej 54,

  telefonicznie pod numerem: 535 664 664 oraz mailowo: klub@tennisspot.pl.

 3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 80zł.

 4. Rozgrywki w ramach ligi trwają do 10 października do 10 kwietnia.

 5. W jeden z trzech ostatnich weekendów kwietnia rozegrane zostaną dwa turnieje: "DUŻY MASTERS" do

  którego wchodzi 8 najwyżej sklasyfikowanych uczestników oraz „MAŁY MASTERS” do którego wchodzi

  kolejnych ośmiu graczy z listy (tj. miejsca 9-16). W przypadku nieobecności któregoś z graczy, prawo udziału

  mają kolejni gracze z następnych miejsc z listy. Natomiast jeżeli na turniej Pocieszenia będzie mniej niż 4

  uczestników – turniej się nie odbędzie. Termin rozegranych turniejów zostanie ustalony najpóźniej na koniec

  marca.

 6. Obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu okresu wyznaczonego w pkt 4, każdy

  uczestnik w miarę możliwości powinien zagrać z każdym uczestnikiem z listy. Jednakże tylko raz z danym

  graczem w ramach jednej ligi. Aby wejść do jednego z turniejów należy rozegrać minimum 8 meczy.

 7. Każdy będzie dysponował listą mailową i/lub telefoniczną do wszystkich uczestników i tą drogą należy

  umawiać mecze między uczestnikami. W przypadku uruchomienia internetowej ligi będzie to kolejna

  możliwość umawiania meczy. Inna możliwość to skorzystanie z uprzejmości Opiekuna ligi, który umówi

  mecz w wybranym terminie. Wystarczy podać godziny i dni w jakich jest dostępny :).

 8. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się na kortach tenisowych klubu Tennis Spot zgodnie z zasadą

  FAIR PLAY i rozgrywane są 2 sety, każdy do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje

  tie-break. W przypadku gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają Super Tie Break.

 9. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z punktacją ustaloną w załączniku: PUNKTACJA LIGI.

 10. Na dany mecz należy zarezerwować minimum 1,5h kortu. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Jeżeli nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje Opiekun ligi.

 11. W przypadku oddania umówionego meczu Walkowerem później niżeli 24h przed wyznaczonym terminem,

  osoba która poddała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu. Mecz nie jest dodawany do liczby

  zagranych meczy.

 12. W przypadku meczy oddanych Walkowerem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany

  w nowym wspólnie wybranym terminie, tylko i wyłącznie jeżeli termin zostanie odwołany 24h przed

  rezerwacją.

 13. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu używanymi piłkami jest

  możliwe po obustronnej akceptacji.

 14. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie. Stawki dla uczestników ligi określone zostały w załączniku: CENNIK LIGI.

 15. Uczestnik, który przez okres ośmiu kolejnych tygodni nie rozegrał żadnego meczu zostanie automatycznie wykreślony z listy rozgrywek.

 16. Turniej DUZY MASTERS rozgrywany jest w dwóch fazach grupowej i pucharowej.

 17. Turniej MAŁY MASTERS rozgrywany jest w formie pucharowej.

 18. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 19. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz

  regulaminem kortów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o

  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).

 20. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Opierkun Ligi.Serdecznie zapraszamy

 

 

CENNIK LIGI

 

 

1,5h rezerwacji

2h rezerwacji

pn - pt w godzinach: 7-11

35,00 zł/os.

50,00 zł/os.

pn - pt w godzinach: 11-14

30,00 zł/os.

40,00 zł/os.

pn - pt w godzinach: 14-16

35,00 zł/os.

50,00 zł/os.

pn - pt w godzinach: 16-21
i weekendy

50,00 zł/os.

70,00 zł/os.

pn - pt w godzinach: 21-23:30

45,00 zł/os.

60,00 zł/os.

 

 

 

PUNKTACJA LIGI

 

 

zwycięstwo w dwóch setach

5 pkt.

zwycięstwo w ST

4 pkt.

mecz wygrany Walkowerem

1 pkt.

porażka w ST

2 pkt.

porażka w dwóch setach

1 pkt.

mecz oddany Walkowerem

0 pkt.

mecz nierozegrany

0 pkt.