Archiwum

 

Regulamin ligi Warsaw Ladies League w Tennis Spot

 

 1. Uczestnikami Ligi KOBIET mogą być wszystkie Panie chętne do gry w tenisa.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są na kortach tenisowych w klubie Tennis Spot przy ul. Hołubcowej 54,

  telefonicznie pod numerem: 535 664 664, on-line: http://tennisspot.pl/ligakobiet/system/ oraz mailow

  klub@tennisspot.pl

 3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 100zł.

 4. Rozgrywki w ramach ligi trwają do 1 października do 19 marca.

 5. 24-25 marca rozegrane zostaną dwa turnieje: "MASTERS" do którego wchodzi 8 najwyżej

  sklasyfikowanycuczestników oraz „MAŁY MASTERS” do którego wchodzą kolejne cztery Panie z listy (tj.

  miejsca 9-12). W przypadku nieobecności któregoś z graczy, prawo udziału mają kolejni gracze z następnych

  miejsc z listy. Natomiast jeżeli na turniej Małego Mastersa będzie mniej niż 4 uczestników – turniej się nie

  odbędzie.

 6. Obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu okresu wyznaczonego w pkt 4, każdy

  uczestnik w miarę możliwości powinien zagrać z każdym uczestnikiem z listy. Jednakże tylko raz z danym

  graczem w ramach jednej ligi. Aby wejść do jednego z turniejów należy rozegrać minimum 8 meczy.

 7. Mecze mogą być umawiane samodzielnie poprzez internetową platformę dostępną na naszej stronie www.

  Każdy będzie także dysponował listą mailową i/lub telefoniczną do wszystkich uczestników. Inna możliwość

  to skorzystanie z uprzejmości Opiekuna ligi, który umówi mecz w wybranym terminie. Wystarczy podać

  godziny i dni w jakich jesteś dostępny :).

 8. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się na kortach tenisowych klubu Tennis Spot zgodnie z zasadą

  FAIR PLAY i rozgrywane są 2 sety, każdy do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-

  break. W przypadku gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają Super Tie Break.

 9. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z punktacją ustaloną w załączniku: PUNKTACJA LIGI.

 10. Na dany mecz należy zarezerwować minimum 1,5h kortu. W przypadku niedokończenia rozpoczętego

  meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu

  podejmują wspólnie uczestnicy. Jeżeli nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje Opiekun ligi.

 11. W przypadku odwołania meczu lub oddania umówionego meczu Walkowerem później niżeli 24h przed

  wyznaczonym terminem, osoba która poddała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu.

  Mecz może zostać rozegrany w ciągu najbliższych 2 tygodni inaczej zostaje wpisany Walkower.

 12. W przypadku meczy oddanych Walkowerem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany w

  nowym wspólnie wybranym terminie. Termin meczu musi być ustalony nie później niżeli 2 tygodnie od

  oddanego walkowera. W przypadku barku wspólnego terminu – mecz zostanie wpisany jako walkower ju

  nieodwołalnie.

 13. Mecz przerwany z powodu kontuzji (krecz) jest zaliczany do liczby punktów rozegranych meczy. Może być

  rozegrany jedynie jeżeli obie strony wyrażą zgodę.

 14. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu używanymi piłkami jest

  możliwe po obustronnej akceptacji.

 15. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie. Stawki dla uczestników ligi określone zostały w załączniku: CENNIK LIGI.

 16. Uczestnicy ligi za mecze poza ligą umawiane przez recepcje klubu płacą zgodnie z obowiązującym cennikiem abonamentowym.

 17. Uczestnik, który przez okres ośmiu kolejnych tygodni nie rozegrał żadnego meczu zostanie automatycznie wykreślony z listy rozgrywek.

 18. Turniej MASTERS rozgrywany jest w dwóch fazach grupowej i pucharowej.

 19. Turniej MAŁY MASTERS rozgrywany jest w formie pucharowej.

 20. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 21. Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na udostępnienie ich adresów e-mail oraz numerów telefonów innym uczestnikom.

 22. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz

  Regulaminem kortów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o

  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).

 23. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Opiekun Ligi.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

CENNIK KORTÓW DLA LIGI

 

pn - pt w godzinach: 7-15

45 zł/h

pn - pt w godzinach: 15-24
weekendy

70 zł/h

 

 

PUNKTACJA LIGI

 

 

zwycięstwo w dwóch setach

5 pkt.

zwycięstwo w ST

4 pkt.

mecz wygrany Walkowerem

1 pkt.

porażka w ST

2 pkt.

porażka w dwóch setach

1 pkt.

mecz oddany Walkowerem

0 pkt.

mecz nierozegrany

0 pkt.

krecz

0 pkt.

 

 

Wyróżnione oferty