Szanowni Użytkownicy,

Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2022 roku firma Tenis NETwork - administrator portalu, przestała istnieć.

Dziękujemy, że razem z nami tworzyliście to miejsce.

Zespół Korty.org

Archiwum

REGULAMIN
„Liga Tenisowa Ostrowieckiego Stowarzyszenia Tenisowego Winner”
sezon 2021

wersję PDF znajdziesz tu


1. Organizatorem Ligi Tenisowej OST Winner jest OSTROWIECKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE "WINNER" z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św.
2. Sponsorem tytularnym Ligi Tenisowej jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe Winner.
3. Patronem Ligi Tenisowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.
4. Sponsorem Ligi Tenisowej jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe Winner.
5. Uczestnik: każda osoba pełnoletnia grająca w tenisa, która nigdy nie była klasyfikowana na listach rankingowych PZT, ITF, WTA i ATP. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rozgrywkach za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Uczestnik w dniu zgłoszenia do ligi nie może mieć żadnego zadłużenia finansowego względem organizatora – Ostrowieckiego Stowarzyszenia Tenisowego Winner.
6. Sezon rundy zasadniczej Ligi Tenisowej trwa od 17.04.2021 do 24.09.2021
7. Oficjalne zakończenie sezonu 2021 odbędzie się w dniach: 25-26.09.2021
8. Baraże awans/spadek z ligi zostaną rozegrane w terminie: 27.09-03.10.2021
9. Zawodnik rozgrywa cały sezon według terminarza opublikowanego na www.korty.org/winner
10. Za umówienie meczu odpowiedzialny jest gospodarz, czyli zawodnik który jest umieszczony w terminarzu jako pierwszy. W przypadku problemu z umówieniem spotkania gospodarz jest zobowiązany do powiadomienia Komisji Ligi , która wyznaczy termin spotkania.
11. Nierozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje -3 (minus 3) punktami dla zawodnika z powodu, którego mecz nie został rozegrany.
12. Zawodnicy mogą rozgrywać mecze awansem czyli wcześniej przed daną kolejką jednak nie może się to odbyć kosztem meczu zaplanowanego w terminarzu w bieżącej kolejce czyli jeżeli mamy 3 kolejkę, a chcemy rozegrać awansem mecz z 6 kolejki to możemy zagrać pod warunkiem, że mecz z 3 kolejki również zostanie rozegrany.
13. W przypadku kreczu podczas spotkania, zapis punktacji wygląda następująco dla zawodnika, który wygrał mecz: 2:0 w setach, 3 pkt. Zawodnik, który poddał mecz zdobywa 0 pkt.
14. Jeżeli zawodnik nabawi się poważnej kontuzji, ale rokowania są takie, że wróci do gry przed końcem sezonu, jego mecze są zamrożone. Zawodnik zgłasza kontuzję do Komisji Ligi i podaje datę powrotu do gry. Po powrocie rozgrywa mecze zgodnie z terminarzem. Komisja Ligi decyduje o możliwości zamrożenia meczów kontuzjowanemu zawodnikowi.
15. Struktura Ligi (rozgrywek):
Ekstraklasa 12 zawodników.
 • Mistrzostwo ligi zdobywa zawodnik z największą ilością punktów.
 • Zawodnicy z 11, 12, miejsca spadają do ligi niższej po zakończeniu rundy zasadniczej.
 • Baraże o pozostanie w ekstraklasie: zawodnicy z 9 i 10 miejsca grają z zawodnikami z 3 i 4 miejsca w I lidze.
I liga - 14 zawodników.
 • Awans do Ekstraklasy zawodnicy z 1 i 2 miejsca.
 • Zawodnicy z 13, 14 miejsca spadają do ligi niższej po zakończeniu rundy zasadniczej.
 • Baraże o wejście do ekstraklasy: zawodnicy z 3 i 4 miejsca grają o awans z zawodnikami z 9 i 10 miejsca w  ekstraklasie.
 • Zawodnicy z 9,10,11,12 miejsca grają baraże o pozostanie w I lidze z zawodnikami z miejsc 3, 4, 5, 6 w II lidze.
II liga 
 • Ilość grup uzależniona od liczby uczestników.
 • Do drugiej fazy awansują najlepsi zawodnicy z poszczególnych grup. Zostaną do niej zaliczone rezultaty grupowe spotkań między tenisistami, którzy uzyskali awans.
 • Awans do I ligi 1, 2 zawodnik.
 • Baraże o wejście do I ligi: zawodnicy z miejsc 3, 4, 5, 6, grają z 9, 10, 11, 12 zawodnikiem z I ligi.
Za ekstraklasę odpowiada Dariusz Kiljański, za 1 ligę i 2 ligę odpowiada Rafał Lipczyński .
O kolejności w lidze decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje:
• wynik bezpośredniego spotkania,
• ilość zdobytych setów,
• ilość zdobytych gemów
16. W przypadku kiedy 3 bądź 4 zawodników ma taką samą ilość punktów decydują mecze, mała tabela między tymi zawodnikami.
17. Punktacja :
• Wygrana 2-0 : 3 pkt
• Wygrana 2-1 : 2 pkt
• Przegrana 1-2 : 1 pkt
• Przegrana 0-2 : 0 pkt
• Krecz w trakcie meczu: 2:0, 3 pkt
• zgodnie z pkt. 11.: -3 pkt nierozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje -3 (minus 3) punktami dla zawodnika z powodu, którego mecz nie został rozegrany.
18. Na spotkania zawodnicy umawiają się między sobą poprzez „wyzwanie na mecz”. Rozgrywki będą odbywać się systemem „każdy z każdym”.
19. Wpisowe za udział w lidze:
• 25 zł dla członków Stowarzyszenia WINNER
• 50 zł dla pozostałych osób.
• 0 zł dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia
• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w lidze z jakiegokolwiek powodu wpisowe nie podlega zwrotowi.
20. Opłatę wpisową należy zapłacić przelewem do 10.04.2021 na konto:
OSTROWIECKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE "WINNER"
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św.
nr rachunku: 87 1240 1385 1111 0010 5709 2853
tytułem: „Liga 2021 Imię i nazwisko zawodnika”
nieprzekraczalny termin płatności: 10.04.2021r.
21. Główną areną Ligi Tenisowej są korty Stowarzyszenia Winner w Nietulisku Dużym, ale można rozgrywać mecze na innych obiektach spełniających odpowiednie kryteria i pasujące obydwu zawodnikom. W przypadku konfliktu wybrania kortu, mecz rozgrywany jest na kortach Stowarzyszenia Winner w Nietulisku Dużym.
22. Każdy z zawodników decydujących się na udział w Lidze tenisowej WINNER wyraża zgodę na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu pozostałym zawodnikom, swojego wizerunku i danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia WINNER.
23. Regulamin oraz aktualne wyniki Ligi będą umieszczane na stronie internetowej:
 • www.korty.org/winner
 • Forum i strona Stowarzyszenia: www.tenis.ostrowiec.com
 • Facebook: www.facebook.com/OstrowieckieStowarzyszenieTenisoweWinner
24. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ligi decyduje Komisja Ligi w składzie: Dariusz Kiljański, Zbigniew Dąbrowski, Rafał Lipczyński, Kamil Kozakiewicz, Łukasz Ligocki.
25. Udział w lidze jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Ligi Tenisowej OST WINNER.
26. Uczestnicy po zakończonym spotkaniu zobowiązani są do przekazania wyniku do organizatora lub wpisania wyniku na stronie www.korty.org/winner wraz z podaniem daty oraz godziny rozegrania meczu.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe na korcie w wyniku rozgrywania meczu. Tym samym każdy z uczestników oświadcza ,iż jest zdrów i zdolny do gry i w razie nieszczęśliwego wypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem organizatora (własnoręczny podpis jako poświadczenie)
28. Rezerwacja kortu:
 • W razie odwołania rezerwacji lub przełożenia meczu uczestnicy(gracze) muszą powiadomić telefonicznie albo osobiście organizatora lub zrezygnować z rezerwacji na www.korty.org/winner
 • W przypadku, gdy gracze nie poinformują o rezygnacji z zarezerwowanego kortu przed określonym czasem – 3 godziny, obowiązani są do uiszczenia opłaty za kort, zgodnie z cennikiem.
29. System rozgrywania meczy:
 • mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 rozgrywany jest tiebreak)
 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT
 • Gospodarz (zawodnik umieszczony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek) odpowiada za skontaktowanie się i  uzgodnienie z Partnerem terminu meczu oraz zapewnia minimum 2 (dwie) nowe piłki.
 • wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Ligi

30. Uczestników rozgrywek obowiązuje przestrzeganie aktualnych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
31. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

Wyróżnione oferty

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem