Regulamin

 

REGULAMIN LIGI KLUBOWEJ CT ZWIERZYNIEC

 

 1. System rozgrywek

 

 1. Liga jest rozgrywana w formule miesięcznych rund, podczas których rozgrywane są mecze w poszczególnych grupach systemem „każdy z każdym”.

 2. Grupy w 1. rundzie uporządkowane zostają pod względem poziomu gry ustalonego przez Organizatora na podstawie: historii wyników wszystkich rozgrywek w Białymstoku, opinii Organizatora, a w ostateczności losowania.

 3. Dwóch najlepszych zawodników danej grupy awansuje do odpowiednio wyższej grupy/ligi. Zawodnicy z miejsc 4 i 5 (lub 5. i 6.) spadają do grupy/ligi odpowiednio niższej.

 4. W 1. rundzie stworzone zostają dwie grupy kwalifikacyjne wyłonione drogą losowania. Zwycięzcy tych grup awansują do 3. ligi grupy srebrnej, miejsca 2. i 3. stworzą grupę brązową, natomiast miejsca 4. 5. i 6. zostają w grupie kwalifikacyjnej.

 5. Wszystkie mecze ligowe punktowane są do rankingu generalnego klubu, do którego również liczone będą punkty z turniejów klubowych.

 6. Punktacja uzależniona jest od ligi oraz grupy i dostępna jest na stronie internetowej ligi.

 

 

 1. Rozgrywanie meczów

 

 1. Mecz rozgrywany jest formułą do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 super tie-break.

 2. Priorytetowym kortem do rozegrania meczu w sezonie letnim jest kort ziemny zewnętrzny. W przypadku zgody obu zawodników możliwe jest też rozegranie meczu na korcie twardym w hali.

 3. Mecz powinien być rozgrywany co najmniej trzema nowymi piłkami klasy premium. W przypadku pierwszego meczu pomiędzy dwoma zawodnikami losuje się osobę wyjmującą piłki. Następnie w każdym kolejnym meczu ze sobą zawodnicy wyjmują piłki na zmianę.

 4. Kort na mecz ligowy powinien być zarezerwowany na dwie godziny, aby zminimalizować ryzyko związane z niedokończeniem meczu. Koszt rezerwacji zawodnicy ponoszą wspólnie po przysługującej zniżce ligowej (opłata za półtorej godziny).

 5. Jeśli przeciwnik odmówi gry lub nie poda pasującego terminu zawodnikowi wyzywającemu przysługuje walkower jedynie w przypadku gdy wyzwanie następuje co najmniej 7 dni przed końcem rundy.

 6. W przypadku niemożliwości rozegrania lub niedokończenia meczu w wyznaczonym terminie z powodu opadów deszczu lub końca czasu rezerwacji kortu zawodnicy muszą dokończyć mecz w przeciągu 7 dni od pierwotnego terminu. Jednocześnie nowy termin nie może przekraczać terminu ukończenia rundy rozgrywek.

 7. W przypadku trudności z ustaleniem terminu meczu z przeciwnikiem osoba wyzywająca powinna zgłosić to Organizatorowi, który w konsultacji z obiema stronami ustala termin.

 8. W sytuacjach szczególnych (np. złe warunki atmosferyczne lub dokończenie meczu) organizator może wyrazić zgodę na rozegranie meczu w terminie 36 godzin od końca rundy.

 

 

W sytuacjach wyjątkowych, nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Organizatorami:

 

660477685 lub 501515854

 

 

 

 

 

 

Wyróżnione oferty

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem