Kort 1
Korty kryte
Kort 2
Korty kryte
Kort 3
Kort odkryty z niepełnym oświetleniem
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 13:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 18:00
17:30
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
18:30 Zarezerwowane
18:30 - 20:00
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 22:30
19:30
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:00
20:30
21:00 Zarezerwowane
21:00 - 23:00
21:30
22:00
22:30